Η παχυσαρκία είναι το τελικό αποτέλεσμα που συνεπάγεται η  μεγάλη και  υπερβολική συσώρευση λίπους στο σώμα . Αυτή η υπερβολή συνδέεται με αρνητικά αποτελέσματα υγείας ,όπως καρδιαγγειακά νοσήματα ,διαβήτης τύπου 2 ,μορφές καρκίνου κτλ .
Η ανάπτυξη παχυσαρκίας έχει μια καταφανή περιβαντολογική συμβολή ,αλλά όπως έχει καταδειχθεί από υπολογισμούς κληρονομικότητας,ένα  40-70 % χρειάζεται επίσης ένα συνθετικό στοιχείο γενετικής  ευαισθησίας .Η προόδος στη κατανόηση της αιτιολογίας υπήρξε αργή με ευρήματα τα οποία κυρίως περιορίζονται σε μονογονιδιακές ,σοβαρές μορφές παχυσαρκίας .Εν τούτοις τεχνολογικές και αναλυτικές πρόοδοι , έχουν καταστήσει  δυνατή την ανακάλυψη περισσοτέρων από 20 τύπων παχυσαρκικής ευπάθειας .Αυτοί περιλαμβάνουν γονίδια  που έχει υπαινιχθεί  ότι  ενοχοποιούνται  στη  ρύθμιση της πρόσληψης τροφής δια μέσου δράσης στο κεντρικό νευρικό σύστημα όπως  επίσης και στη λειτουργία των λιποκυττάρων . Αυτά τα αποτελέσματα μας εφοδιάζουν με ευλογοφανείς βιολογικά οδούς ,οι οποίες  θα μπορούσαν στο μέλλον να στοχευθούν σαν μέρος στρατηγικών θεραπείας ή πρόληψης .Αν και η αναλογία της κληρονομικότητας που εξηγείται από αυτά τα γονίδια είναι μικρή ,η ανακάλυψη τους προαναγγέλει  μια νέα φάση στη κατανόηση της αιτιολογίας της κοινής παχυσαρκίας .Το επιστημονικό επιτελείο της herbalife έχει ασχοληθεί λεπτομερώς με το πρόβλημα των παχύσαρκων ανθρώπων. Για την αντιμέτωπιση αυτής της κατάστασης έχει μελετήσει και έχει διαθέσει στη κυκλοφορία τα εξιδικευμένα προϊόντα διατροφής της herbalife , η συχνή χρήση των οποίων θα αποτελέσει σημαντικότατο παράγοντα για την αποτελεσματική διαχείρηση του βάρους σας και την αντιμετώπιση του προβλήματος .
Εκτενέστερα θα λέγαμε ,ότι  είναι  το χρόνιο πλεόνασμα πρόσληψης ενέργειας σε σύγκριση με τη κατανάλωση ενέργειας  οδηγεί στην αποθήκευση  υπερβολικών ποσοτήτων τριγλυκεριδίων στο λιπώδη ιστό . Ο δείκτης μάζας σώματος χρησιμοποιείται κοινώς σαν ένα υποκατάστατο μέτρο της γενικής παχυσαρκίας  και σύμφωνα με τη παγκόσμια οργάνωση υγείας κατατάσει ένα πρόσωπο με δείκτη μάζας σώματος 30kg/mz ως παχύσαρκο και έναν με δείκτη μάζας σώματος  40kg/mz ως υπερβολικά παχύσαρκο .
Στις ΗΠΑ η τρέχουσα τάση της παχυσαρκίας μεταξύ ενηλίκων είναι περίπου 33% συγκρινόμενη με εκτιμήσεις τέσσερις δεκαετίες νωρίτερα που έδειξαν μια τάση περίπου 13 % . Παρόμοια στο Ηνωμένο  Βασίλειο η  τάση έχει αυθηθεί μέχρι περίπου 23 % και αυτοί οι αριθμοί ρεαλιστικής προσέγγισης  αντανακλώνται και στον  υπόλοιπο κόσμο . Τρέχουσες εκτιμήσεις υποδηλώνουν ότι μέχρι το 2015 περισσότερα από 700 εκατομύρια άτομα σε όλο τον κόσμο θα είναι παχύσαρκα .Αυτή  η  αύξηση πιθανώς να συνδέεται και με την αλλαγή στο τρόπο ζωής του σύγχρονου ανθρώπου ,στη μειωμένη φυσική δραστηριότητα , στην ανθυγιεινή διατροφή  και γενικότερα λόγω της κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυξης .Μια σημαντική ανυσηχία προκαλεί το γεγονός της αυξητικής τάσης της παιδικής παχυσαρκίας ,προδιαθέτοντας τα σε μια προβληματική υγεία από πρώιμη ηλικία .Η κατάσταση αυτή  αναγνωρίζεται πλέον ως επιδημία και παρά  τις τρέχουσες εντατικές προσπάθειες να αντιμετωπιστεί  η παχυσαρκία με κάθε είδους διαιτητικές προσπάθειες , με άσκηση , με χειρουργικές και φαρμακευτικές μεθόδους , μια αποτελεσματική μακροπρόθεσμη  λύση  σε αυτήν την επιδημία , αναμένεται ακόμη να δοθεί .Διαβάστε και αυτές τις κλινικές έρευνες που έχουν δημοσιευτεί αναφορικά με την επίδραση που ασκούν τα προϊόντα της herbalife στη καταπολέμηση του προβλήματος των παχύσαρκων ατόμων .

body

error: Content is protected !!