Λίγα λόγια για την Herbalife

– Ξεκίνησε τον Ιούλιο του 1996.

– Όλα τα προϊόντα της Herbalife, που κυκλοφορούν στην Ελληνική Αγορά, έχουν γνωστοποιηθεί στις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

– Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Τροφίμων!!

– Από τον Απρίλιο του 2004 άνοιξαν τα νέα κεντρικά γραφεία της στην Αθήνα ,στο Μαρούσι, με πλήρη οργάνωση για την καλύτερη υπόστηριξη των πελατών & των συνεργατών της!

H ιστοσελίδα της επίσημης εταιρίας είναι μόνο  η www.herbalife.gr  . Oποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα βλέπετε στο ίντερνετ ανήκει σε ανεξάρτητους συνεργάτες της εταιρίας , μερικοί εκ των οποίων  είχαν και έχουν ακόμη την « σκόπιμη συνήθεια » να παριστάνουν την επίσημη εταιρία. Προσοχή σε αυτό .

error: Content is protected !!